Моля, запознайте се с кратко описание, как се формира и какво съдържа бюджетът на програмата, с която ни каните. Ние се намираме в град София и в зависимост от отдалечеността на вашето събитие, ние имаме допълнителни разходи, които е необходимо да бъдат покрити. Те се генерират автоматично, когато въведете информацията за събитието в бланката за покана.

Допълнителните ни разходи във формата за покана са под името „командировъчни разходи“

––––––––––––––
Събития в град София:
Шоу програма + финал на шоуто (няма допълнителни разходи)

––––––––––––––

Събития в София област и близки райони като Пазарджик, Пловдив, Кюстендил, Благоевград:

Шоу програма + финал на шоуто + транспортен разход

––––––––––––––

Събития с по-голяма отдалеченост от град София:

Шоу програма + финал на шоуто + транспортен разход + нощувки и/или бюджет за храна (за по-близките райони тази стойност е по-ниска, за по-отдалечените и трудно достъпни райони е по-висока)

––––––––––––––

За да проверите стойностите за вашето събитие, попълнете формата за покана и най-отдолу ще се генерира цялостния бюджет. Когато сте сигурни, че сте се запознали с него, моля натиснете “ Поканете ни“ и ще получите копие от информацията на ваш имейл, както и последващ контакт от наша страна.

Благодаря

Споделяне в социалните мрежи: