ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за Дивинитас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Дивинитас е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни. Всички данни, които предоставяте, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с вашите покани и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите данни може да се използват само във връзка с вашите покани. Дивинитас ще действа само като персонален администратор на данни и ще обработва личните данни .

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата на Дивинитас. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете се с нас след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато Дивинитас обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
Право на коригиране: 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Дивинитас по всяко време.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес, като в такъв случай Дивинитас изпада в невъзможност да обработи заявката ви.

Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на нашата контактна форма.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че Дивинитас обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Споделяне в социалните мрежи: