Особености: Може да се проведе огненото шоу на зелената площ, независимо дали сватбата е вътре или вън. Необходимо е да се има в предвид, че няма възможност да се вдуга шум след 22:00 часа, така че трябва началния час на огненото шоу да се предвиди с изискванията на мястото.
Уеб сайт:https://www.hotelexposofia.com/bg/
Страница във фейсбук:https://web.facebook.com/hotelexposofia/?_rdc=1&_rdr
Музикална система: Може да се осигури от нас, ако сватбата е вътре и отвън няма музикална система.