11700427Особености: Има различни локации, които може да се изберат.
Уеб сайт: http://fortiscityhotels.com/kaylaka/
Страница във фейсбук: https://web.facebook.com/KaylakaParkHotel/
Музикална система: Необходимо е да се уточни допълнително този въпрос спрямо мястото на шоуто.