ОГНЕНО ШОУ ЗА ГОЛЯМ ГРАДСКИ ПРАЗНИК

Българско огнено шоу
Артисти изпълнители Огненото шоу се изпълнява от Трима артисти
Артистични костюми Цвят червено и черно, с които се изпълнява огненото шоу
Музика на шоуто Модерна музика с фолклорни мотиви
Музика на надписа "Излел Деьо Хайдутин" ремикс
Брой на уреди, с които се танцува Факла
Огнени змии
Огнена драконова пръчка
Огнени ветрила
Огнен пой
Огнени двойни стафове
Брой на пироефекти 1 бр цветен пушек
2 бр пой искри с пукащ ефект
Продължителност на надписа 2 минути
Продължителност на шоуто 10 минути
Вид огнен надпис До 6 символа по Ваш избор
Размер на огнен надпис 100 см височина на символа
Подарък към шоуто Огнено слънце

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
 • До 6 символа по Ваш избор
 • Продължителност на горене 2 минути
 • Допълнителен символ + 25 лева за брой
Допълнителни ефекти
 • Включва допълнително:
  2 бр наземни фонтана
  10 бр фонтана със сребърни искри искри
  2 бр фонтана спукащ ефект
 • Допълнителна цена + 90 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 590 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 590 лв.