АРТИСТИ НА КОКИЛИ -„ЗЛАТО“ и „СРЕБРО“

АРТИСТИ НА КОКИЛИ -"ЗЛАТО" и "СРЕБРО"
Поканете ни

АРТИСТИ НА КОКИЛИ -„ЗЛАТО“ и „СРЕБРО“

Артисти изпълнители ДВАМА АРТИСТИ НА КОКИЛИ
Артистични костюми КОСТЮМИ В ТЕМА ЗЛАТО И СРЕБРО
Времетраене на шоуто Един сет е 30 минути, може да добавите още 30 минути в менюто за покана
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили
артисти на кокили

Поканете ни

Дата и място на събитието*
Персонализация*
Добавете към услугата
  • Добавете 30 минути към ангажимента на двамата артисти
  • Допълнителна цена + 290 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни*

Базова цена: 350 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 350 лв.