СВЕТЛИННО ШОУ „NEW AGE“

Артисти изпълнители Светлинно шоу от Трима артисти
Артистични костюми Черни кожени костюми, с които изпълняваме светлинното шоу
Музика на шоуто Футуристична - "Star Wars" ," Matrix" , "Tron"
Брой на уреди, с които се танцува 7 броя:
- Светещи крила
- Светещи пойове
- Светеща драконова пръчка
- Светещи бугенги
- Светещи ветрила
- Светещи пръчки, стафове
- Уред, който изобразява вашето лого
Продължителност на шоуто 10 минути

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 440 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 440 лв.