ОГНЕНО ШОУ ЗА КОЛЕДА от трима артисти

Артисти изпълнители Трима артисти изпълняват ОГНЕНО ШОУ ЗА КОЛЕДА
Артистични костюми Коледни костюми
Музика на шоуто Коледна музика
Музика на надписа "Тиха Нощ"
Брой на уреди, с които се танцува 8 броя:
Огнени двойни стафове
Огнени крила
Огнена ветрила
Огнени големи стафове
Огнен пой
Огнен обръч
Огнени факли
Огнени змии
Брой на пироефекти 15 броя:
1 бр цветен пушек
2 бр пой искри с пукащ ефект
12 бр фонтана със сребърни искри
Продължителност на шоуто 10 минути
Продължителност на надписа 4 минути
Вид огнен надпис Ако желаете фактура, моля оставете вашите данни тук.

Поканете ни

Дата и място
Коментар
  • Ако желаете фактура, моля оставете вашите данни тук.
Добавете към услугата
  • Огнен надпис „Весела Коледа“
  • Допълнителна цена + 190 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 590 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 590 лв.