Огнена Демонстрация

Артисти изпълнители 1
Артистични костюми Червени
Музика на шоуто Романтична
Брой на уреди, с които се танцува Един Огнен Уред
Шоуто представлява демонстрациа по въртене на огън на избрана от вас локация с един огнен уред
Комбинира се с кратка беседа за огненото изкуство
Подходящо за обучения, курсове, демонстрации във връзка с изкуството
Брой на пироефекти Демонстрацията не съдържа пиро ефекти
Продължителност на шоуто 3 минути
Вид огнен надпис Демонстрацията не съдържа огнен надпис

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
  • Демонстрацията не съдържа огнен надпис
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 100 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 100 лв.