Огнена Демонстрация / Лекция

Артисти изпълнители 1
Брой на уреди, с които се танцува Един Огнен Уред - огнен пой, който се демонстрира на края на лекцията.
Шоуто представлява демонстрациа по въртене на огън на избрана от вас локация с един огнен уред.
Комбинира се с кратка беседа за огненото изкуство, подходящо е ако залата има проектор.
Подходящо за обучения, курсове, демонстрации във връзка с изкуството.
Продължителност на шоуто Въртенето на огън е около 3 минути - лекцията между 15 и 30 в зависимост дали има въпроси

Поканете ни

Дата и място
Коментар
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 100 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 100 лв.