АРТИСТ НА КОКИЛИ – „СРЕБРО“

Артисти изпълнители Един артист на кокили
Артистични костюми Сребърен костюм със сребърни крила. Обичайно се комбинира с артисти на кокили "Зато"
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата
Продължителност на шоуто Един сет е 30 минути

Заявка

Дата и място
Огнен Надпис
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 175 лв.

Допълнителни ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 175 лв.