АРТИСТ НА КОКИЛИ – „СРЕБРО“

Артисти изпълнители ДВАМА АРТИСТИ НА КОКИЛИ
Артистични костюми КОСТЮМИ В ТЕМА ЗЛАТО И СРЕБРО
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата
Продължителност на шоуто Един сет е 30 минути, може да добавите още 30 минути в менюто за покана

Поканете ни

Дата и място
Коментар
Добавете към услугата
  • Добавете 30 минути към ангажимента на двамата артисти
  • Допълнителна цена + 290 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 350 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 350 лв.