АРТИСТИ НА КОКИЛИ – „ОГЪН“ и „ЛЕД“

артисти на кокили
Артисти изпълнители ДВАМА АРТИСТИ
Артистични костюми АРТИСТИЧНИ КОСТЮМИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ДИЗАЙНЕР ДА НАПОДОБЯВАТ ОГЪН И ЛЕД
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата и си прави снимки
Продължителност на шоуто Един сет е 30 минути, може да добаите още време в менюто за покана

Поканете ни

Дата и място
Коментар
Добавете към услугата
  • Добавете 30 минути към ангажимента на двамата артисти
  • Допълнителна цена + 290 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 350 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 350 лв.