АРТИСТИ НА КОКИЛИ – „ЗЛАТО“

Артисти изпълнители Един артист на кокили
Артистични костюми Златен костюм с тъмни крила. Обичайно се комбинира с артисти на кокили "Сребро"
Музика на шоуто Подходящо е да има фонова музика докато артиста обикаля в тълпата
Продължителност на шоуто Един сет е 30 минути

Поканете ни

Дата и място
Коментар
Добавете към услугата
  • Добавете 30 минути към ангажимента
  • Допълнителна цена + 95 лв.
Допълнителна информация
Вашите данни

Базова цена: 175 лв.

Допълнения и ефекти: лв.

Пътни разходи: лв.

Командировъчни разходи: лв.

Обща цена: 175 лв.