Ресторант Хитър Петър Пловдив

Детайли за нашето участие

Особености

От страни на ресторанта има достатъчно пространство за провеждате но на огненото шоу с финал огнен надпис.

Музика

Ако празника е вътре, ние може да носим колона, за да озвучим шоуто.

Социални линкове

Споделяне в социалните мрежи: