ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДИВИНИТАС КОЛЕДА 2019
 
Пакетна Коледна Програма

√ Артист на кокили със светещ костюм - 30 минути (Посрещане на зрители и снимки с малки и големи), (един артист).
√ Светлинно Шоу - 10 минути (двама артисти).
√ Пиро Шоу - 3 минути (двама артисти).
√ Огнено Шоу - 10 минути (трима артисти).
√ Огнен Надпис - 3 минути (един от двата варианта).
√ Обща продължителност 56 минути.

Цена: 1340 лева
 
Внимание!
При пакетни заявки преди 11.11.2019 – 20% отстъпка.
Цена след отстъпка: 1070 лева.
 
 
Важна информация:

Транспортен разход се покрива допълнително.
За услугата издаваме опростена фактура, която се заплаща по банков път.
 
 
Артисти на Кокили Коледна тематика

√ Светещи костюми и крила.
√ Светеща снежна принцеса / Снежанка ИЛИ Син ангел / Елза.
√ Продължителност - 30 минути.
 
1 2
 

Цена: 190 лева.
 
 
 
Светлинно Коледно Шоу
 
√ Продължителност 10 минути. 
√ Изпълнение от двама артисти.
√ Изпълнение във вътрешно пространство.
√ Пет светлинни уреда.
√ Възможност за изобразяване на лого.
√ Музика – коледна.
 
            3 4
 
Цена: 350 лева.
 
 
Пиро Шоу
 
√ Продължителност 3 минути. 
√ Изпълнение от двама артисти.
√ Изпълнение във външно пространство като финал на светлинното шоу.
√ Три пиро уреда.
√ Музика – коледна.
 
             56
 
Цена: 120 лева.
 
 
Огнено Коледно Шоу
 
√ Продължителност 10 минути.
√ Изпълнение от трима артисти.
√ Изпълнение във външно пространство.
√ Шест огнени уреда и различни пиро ефекти.
√ Коледни костюми.
√ Огнена снежинка.
√ Музика – коледна.

78
 
Цена: 490 лева.
 
 
Огнен Надпис

"Весела Коледа"  или "Весели празници" 
 
              89
10
 
Цена: 190 лева.
 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА КОЛЕДНО СЪБИТИЕ
НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА - 17:00 ЧАСА.
 
16:30 – 17:00 часа Посрещане на малки и големи на площада от принцеса на кокили. 
Фонова коледна музика от водещият.
17:00 часа начало на програмата.
Няколко приветствени думи от водещият.
17:05 - 17:15  - Светлинно шоу.
17:15 - 17:20  - Пиро шоу.
17:20 -17:30 -  2-3 песни и танци от децата от читалището, училища или детските градини.
17:30 - 17:40 - Огнено Шоу.
17:40 - 17:45  - Палене на огнен надпис и палене на Коледната Елха.
Крако пожелание от кмета за весели празници.
Приветстване от Дядо Коледа.
Раздаване на подаръци и снимки с Дядо Коледа и Снежанка.