Тренинги и обучения 

 

Два пъти в годината огнено шоу Дивинитас провежда тренинги на различни теми.

Целта на тези обучения е да подобрят всеки аспект на шоуто,

включително преди и след него, както и да наблегнат на безопасната работа с огъня. 

divinitas fire 2

divinitas fire 3divinitas fire 1

 divinitas training 10

divinitas training 11divinitas training 1