Последвайте ни в Инстаграм!
@divinitas.fire.performance

  За сезон 2013/2014 във вътрешните за шоута вече използване специална смес, която няма пушек и има едва домовима миризма, с цел гостите да се насладят напълно на Огненото шоу! J

   

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”DivinitasFireShow 137

   

  ü      Двама огнени артисти

  ü      Пет огнени уреда

  ü      7  минути продължителност

  ü      Пиро ефекти

  ü      Подходащо за вътрешни помещения

   

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

  ü      Двама огнени артисти

  ü      Седем огнени уреда

  ü      10  минути продължителност

  ü      Пиро ефекти

  ü      Подходащо за вътрешни помещения

   

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

  ü      Трима огнени артисти

  ü      Пет огнени уреда

  ü      7  минути продължителност

  ü      Пиро ефекти

  ü      Подходащо за вътрешни помещения

   

   

  DivinitasFireShow 176Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

  ü      Трима огнени артисти

  ü      Седем огнени уреда

  ü      10  минути продължителност

  ü      Пиро ефекти

  ü      Подходащо за вътрешни помещения

   

   

   

  Шоута, подходящи за по-големи вътрешни помещения със сцена:

   

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”DivinitasFireShow 157

   

  ü      Четирима огнени артисти

  ü      Седем огнени уреда

  ü      10  минути продължителност

  ü      Пиро ефекти

  ü      Подходащо за вътрешни помещения

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

   

  ü  Петима огнени артисти

  ü  Девет огнени уреда

  ü  10 минути продължителност

  ü  Пиро ефекти

  ü  Подходящо за вътрешни помещения 

   

  Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

   

  ü  Петима огнени артисти

  ü  Дванайсет огнени уреда

  ü  15 минути продължителност

  ü  Пиро ефекти

  ü  Подходящо за вътрешни помещения 


  Огнено шоу „Вътрешен пламък”

   

  ü  Петима огнени артисти

  ü  Шестнайсет огнени уреда

  ü  20 минути продължителност

  ü  Пиро ефекти

  ü  Подходящо за вътрешни помещения

   

  • Част от шоутата могат да бъдат изпълнени в 2 или 3 части. Поинтересувайте се, за повече информация.

  Youtube