Огнено шоу Дивинитас София Огнено шоу Дивинитас беше гвоздеят в програмата на празника на Младежки Червен Кръст по случай международна младежка конференция. Над 150 младежи от различни европейски държави представяха своята култура и месни специалитети. Когато нощта се спусна огнените артисти облякоха своите блюскави костюми и донесоха магията на огъня в Лозен. Затаилата дъх публика ръкопляскаше бурно на финала на всеки един номер с различен уред.

Още един прекрасен празник, почетен с присъствието на Огнено шоу Дивинитас!  

Това сме ние

Отзиви

Можете да се индентифицирате чрез някой от социалните си профили

     

DivinitasQRCode2502

Youtube